ONMIDDELLIJK RENDEMENT

Het onmiddellijk rendement is het rendement van het dividend (voor aandelen) of van een jaarlijkse intrest  (voor producten met vaste intrest).

Voor de aandelen staat het onmiddellijk rendement tegenover de return, die niet alleen rekening houdt met het dividend maar ook met de meerwaarden.

Voor de obligaties staat het onmiddellijk rendement tegenover het actuarieel rendement, dat rekening houdt met alle elementen (looptijd, aankoopprijs,…).