ONGEDEKTE AANKOOP

Er wordt gesproken over een ongedekte aankoop van aandelen als men aandelen koopt op de termijnmarkt zonder dat men op dat ogenblik over de nodige liquiditeiten moet beschikken, aangezien de betaling later gebeurt. De koper speculeert erop dat de koers van het aandeel op korte termijn zal stijgen, zodat hij op het ogenblik dat hij zijn aankoop moet betalen tegen een hogere koers kan verkopen en het verschil op zak kan steken. Op die manier boekt hij dus winst zonder dat hij eerst iets heeft moeten betalen.