ONDERHANDSE OBLIGATIE

Met de term onderhandse obligatie of onderhandse lening duidt men een obligatie aan die de emittent reserveert voor een beperkt publiek. In de praktijk blijkt nochtans dat een groot aantal onderhandse leningen worden gekocht door het grote publiek. Aangezien deze obligaties geen beursnotering hebben, is de prijs die men ervoor kan krijgen als men ze voor de vervaldag wil verkopen, afhankelijk van wat de financiële tussenpersoon ervoor wil betalen. Het is dan ook aangewezen om enkel onderhandse leningen te kopen met geld waarvan men bijna zeker weet dat men het vóór de vervaldag niet zal nodig hebben.