OMBUDSMAN

De taak van de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen bestaat erin de geschillen tussen een klant en zijn financiële instelling op te lossen. De dienst ambieert een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die u als consument in de kaart moet spelen, omdat een bemiddeling altijd goedkoper uitkomt dan het uitvechten van een juridische procedureslag.
De dienst beschikt enerzijds over een ombudsman, die wordt aangeduid door de financiële instellingen, en anderzijds over een permanente vertegenwoordiger van de consumentenbelangen, die wordt gekozen door de consumentenverenigingen, waaronder Test-Aankoop.

Waarvoor kunt u er terecht ?
Bij de Bemiddelingsdienst kunt u terecht voor klachten over rekeningen en bankbeleggingen (zicht- en spaarrekeningen, kasbons, pensioensparen, …), betalingsverkeer (bankkaarten, overschrijvingen, …), kredieten (consumenten- en hypothecair krediet), roerende waarden en effecten (coupons, beveks, aandelen, …) en over de gegarandeerde basisbankdienst.

Klacht neerleggen
Indien u bij een geschil geen genoegdoening krijgt van uw bank, dan kunt u een gratis klacht indienen bij de Bemiddelingsdienst. U moet – en dat kan enkel schriftelijk – het geschil uitleggen dat u met uw financiële tussenpersoon hebt en kopies bijvoegen van uw correspondentie met de bank en van alle bewijsstukken.

Al of niet ontvankelijk ?
De Bemiddelingsdienst bekijkt eerst of de klacht ontvankelijk is. Daarvoor moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen : zo moet de klacht worden ingediend door een particulier en het geschil mag nog niet aanhangig zijn bij een rechtbank. Het mag ook niet draaien om het commerciële beleid van een financiële instelling, noch om een loutere vraag naar informatie. Heel belangrijk is ook dat uw vraag al behandeld is door de bemiddelingsdienst van de financiële instelling.

 

Bemiddelingsdienst
Banken - Krediet - Beleggingen


Françoise SWEERTS, Ombudsman
Grégory RENIER,
Permanente vertegenwoordiger van de consumentenbelangen

Belliardstraat 15-17, Bus 8
1040 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79
E-mail : Ombudsman@OmbFin.be