OLO of LINEAIRE OBLIGATIE

OLO is de zeer Belgische afkorting van Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie. Het zijn obligaties in euro die op middellange, lange of zeer lange termijn zijn uitgegeven door de Belgische staat. De rente op OLO’s op 10 jaar wordt vaak gebruikt als algemene indicator van het obligatierentepeil. Hoewel ook particulieren OLO’s kunnen kopen op de primaire en de secundaire markt, kiezen zij vooral voor de beter bekende staatsbons, terwijl de OLO’s, die niet leverbaar zijn, vooral bestemd zijn voor institutionele beleggers die op zoek zijn naar veilige beleggingen.