OBV of OPENBAAR BOD TOT VERKOOP

De afkorting OBV staat voor OPENBAAR BOD tot VERKOOP.
Dat is een handeling waarbij één of meerdere aandeelhouders er zich toe verbinden om openbaar een aantal welbepaalde aandelen van de hand te doen tegen een vooraf vastgestelde prijs.