OBLIGATIES MET WARRANT

Aan obligaties met warrant is een recht (de warrant ) verbonden dat het mogelijk maakt om in te tekenen op een nieuwe obligatie of op een aandeel. De warrant kan ook gekoppeld zijn aan de goudkoers, een beursindex,… De voorwaarden zijn bekend bij de uitgifte van de warrant. De waarde van de warrant en dus ook van de obligaties met warrant evolueert in dezelfde richting als het effect, of de index waaraan de warrant is gekoppeld.  

Omdat obligaties met warrant naast de intrest een tweede mogelijkheid bieden om winst te boeken, bieden ze een intrest die lager is dan die van de klassieke obligaties.