NOTERINGSINTERVALLEN

De noteringsintervallen zijn de minimumbedragen waarrond de koersen schommelen.

Aandeel dat noteert tussen              

0 en   50 euro          noteringsinterval = 0,01 euro.
50 en 100 euro       noteringsinterval 0,05 euro.
100 en 500 euro     noteringsinterval 0,10 euro.
boven 500 euro       noteringsinterval 0,50 euro.

Met die intervallen moet men rekening houden bij het doorgeven van limietorders. Een limiet doorgeven van 60,02 euro voor een aandeel dat 60 euro kost, heeft geen zin, omdat het order gelijk zal worden gesteld met een order van 60 euro. Rekening houdend met de intervallen is het in dit geval het meest aangewezen te werken met een limiet op 60,05 euro of 59,95 euro.