NOMINALE RENTEVOET

De nominale rentevoet is de rentevoet die voor een effect wordt aangekondigd en die bepaalt welk intrestbedrag elk jaar effectief gestort zal worden.  

De nominale rentevoet staat tegenover het werkelijke of acturariĆ«le rendement, dat rekening houdt met de looptijd, de aankoopprijs, de terugbetalingsprijs, de verkoopprijs, de kosten en de taksen.