NETTORENDEMENT

Een nettorendement is een rendement na afhouding van de belasting aan de bron. Ervóór spreekt men van brutorendement. De berekening van een nettorendement kan ook rekening houden met de diverse aan- en verkoopkosten enz.