NETTODIVDIDEND

Bij aandelen is het dividend de vergoeding die wordt toegekend aan de aandeelhouders. Het gaat om dat gedeelte van de bedrijfswinst waarvan de algemene vergadering heeft beslist dat het aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.  

Bij fondsen is het dividend het gedeelte van de globale inkomsten van het fonds dat aan de bezitters van de deelbewijzen wordt uitgekeerd.  

Bij vastgoedcertificaten gaat het om het gedeelte van de inkomsten van het gebouw (huurgelden na afhouding van de kosten) dat aan de bezitters van de certificaten wordt uitgekeerd.

Vóór belastingen (afhouding aan de bron of roerende voorheffing) heeft men het over brutodividenden, erna over nettodividenden.    

LET OP
In Budget-net verstaan we onder nettodividend het dividend na afhouding van de belasting in het land waarin het aandeel noteert.  

Voor Belgische aandelen is het opgegeven nettodividend dus wel degelijk de precieze som die aan de Belgische aandeelhouder wordt uitgekeerd. Het gaat dus met name om het brutodividend, verminderd met de roerende voorheffing, die momenteel 27 % bedraagt.  

Voor aandelen die niet in Brussel noteren, wordt in het land van oorsprong een belasting afgehouden aan de bron, waarna dus het nettodividend overblijft (het brutodividend min de belasting die in dat land wordt afgehouden). Om het precieze bedrag te kennen dat hij zal krijgen, moet de Belgische aandeelhouder die zijn coupon in België int, ook nog rekening houden met een tweede Belgische belasting en van het “nettodividend” dus nog eens de Belgische roerende voorheffing aftrekken, die momenteel 25 % bedraagt.