NETTO CASHFLOW

In de boeken van een bedrijf duidt de cashflow alle inkomsten in cash (baar geld) aan verminderd met de bedragen die uit kas gaan. Het gaat dus om het saldo tussen twee kasoperaties. De cashflow houdt geen rekening met boekhoudkundige lasten zoals afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies.  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de bruto cashflow, (vóór belastingen) en de netto cashflow (na belastingen) of de courante cashflow (die geen rekening houdt met de uitzonderlijke resultaten).