NETTO BANKPRODUCT

Het netto bankproduct is het geheel van inkomsten van een financiële instelling : commissies, intresten op beleggingen, tradingproducten, producten van interbankenoperaties… Het gaat om nettocijfers na afhouding van bepaalde uitgaven zoals de vergoeding voor rekeningen, de verliezen op bepaalde beleggingen… Een stijging van het netto bankproduct is dan ook ofwel te danken aan een toename van de inkomsten ofwel aan een daling van bepaalde kosten of verliezen, ofwel aan een combinatie van beide factoren.