NEGATIEF EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen bestaat uit de middelen die werden aangedragen zoals kapitaal of inbreng in nature in ruil voor aandelen van het bedrijf. Het eigen vermogen kan jaarlijks aangroeien doordat er winstreserves worden aangelegd, of het kan slinken wanneer een bedrijf verlieslatend is. Als de verliezen te groot zijn of te over lange tijd aanhouden kan het eigen vermogen helemaal worden weggevreten en uiteindelijk negatief worden. 
Beursgenoteerde bedrijven op Euronext krijgen dan twaalf maanden om het eigen vermogen opnieuw op te krikken (een kapitaalverhoging doorvoeren waarbij bestaande of nieuwe aandeelhouders kapitaal in de maatschappij brengen of opnieuw winst te boeken).

In het wetboek der vennootschappen staat te lezen dat binnen de twee maanden nadat een negatief eigen vermogen is vastgesteld een buitengewone algemene vergadering moet samengeroepen worden. Tijdens die vergadering moet men zich verplicht uitspreken over de voortzetting van de activiteiten. Heeft het eigenlijk wel nog zin om de schouders onder het project te zetten gezien de precaire financiële toestand ?