NAIRU

NAIRU is de afkorting voor Non Accelerating Inflation of Rate Unemployment. Het gaat dus om de werkloosheid die de inflatie niet versnelt. Men noemt dit ook de "natuurlijke" werkloosheid die op de arbeidsmarkt een evenwicht mogelijk maakt op het niveau van de werkelijke lonen.  

Als de werkloosheidsgraad daalt en in de buurt komt van de NAIRU, komen tekenen van oververhitting van de economie aan de oppervlakte (schaarste van arbeidskrachten, stijging van de huurprijzen,...) en dan moet het groeiritme van de economie vertragen.