MONETAIR BELEID

Het monetaire beleid is de manier waarop een centrale bank gebruik maakt van de rentevoeten om de evolutie van de inflatie en de economie in haar geheel te beïnvloeden. Als een centrale bank de rentevoet verandert waartegen ze geld leent aan de commerciële banken, heeft dat een invloed op de rentevergoedingen van alle andere banken. Op die manier kan het opnemen van krediet worden aangemoedigd of ontmoedigd en kunnen de investeringen worden gestimuleerd of afgeremd. Zo is een verhoging van de leidende rente bedoeld om de economie af te remmen en zo de inflatie onder controle te houden, terwijl een verlaging de economie een steuntje in de rug kan geven als die daar behoefte aan heeft.