MOMENTUM

Het momentum is de neiging van aandelen die over de voorbije 3 à 12 maanden goed (of slecht) hebben gepresteerd om in de volgende 3 à 12 maanden goed (of slecht) te presteren.
Na 12 maanden is er een zogenaamd terugkeereffect naar de gemiddelde prestaties: aandelen die het best hebben gepresteerd (of het minst goed), zullen het minder goed doen (of beter) in de loop van de paar jaren volgend op het vastgestelde momentumeffect. 
Het momentum-effect is dus in de eerste plaats een effect op de korte termijn.