MOMENTUM

Het momentum bepaalt de tendens van de koers van een aandeel op korte en middellange termijn vergeleken met de markt in haar geheel. Het momentumeffect berust op het principe van de zogenaamde prestatiebestendigheid (“persistence performance”): aandelen die recentelijk beter konden presteren dan de markt, zouden de neiging hebben om over de volgende maanden ook beter dan de markt te presteren. En omgekeerd geldt hetzelfde. Aandelen die het in de laatste maanden slechter dan de markt deden, zouden geneigd zijn om in de loop van de volgende maanden het ook minder goed te doen dan de markt.