MiFID

MiFid is de afkorting voor “Markets in Financial Instruments Directive”. Het gaat om een Europese richtlijn rond de werking van de financiële markten. Ze is bedoeld om de ene Europese financiële markt te versterken en om zo de grensoverschrijdende concurrentie tussen de Europese financiële instellingen te bevorderen. Met dat doel voor ogen wil de richtlijn de marktregels uniform maken, met name rond de bescherming van de belangen van particuliere beleggers. De richtlijn schrijft ook voor hoe financiële instellingen moeten omgaan met hun particuliere klanten en hoe ze effectenorders moeten uitvoeren. Voor banken en andere financiële partijen betekent de wetgeving ook dat zij meer gegevens moeten publiceren en duidelijkere informatie ter beschikking moeten stellen.