MEERWAARDE

Een meerwaarde realiseren bij de verkoop van een effect of van goederen betekent gewoon dat men het met winst verkoopt, of met andere woorden dat men meer waarde krijgt dan toen men het effect kocht.