MARKTRENTE

De marktrente is de gewone gemiddelde rentevergoeding die op een bepaald ogenblik wordt toegekend op rekeningen, kasbons, obligaties, enzovoort, op basis van de looptijd. Sommige beleggingen onderscheiden zich van de concurrenten door betere voorwaarden te bieden dan de marktrente.