MARKTGEWOGEN INDEX

Een marktgewogen index is een aandelenindex waarin elk aandeel een impact heeft op de index naargelang van het aantal uitstaande aandelen. Als een index bijvoorbeeld enkel uit de aandelen A en B zou bestaan, dan zou de waarde van de index worden berekend op de beide waardes van de twee aandelen en het aantal uitstaande aandelen van beide bedrijven. Als firma A bijvoorbeeld 10 000 uitstaande aandelen zou hebben en genoteerd staan tegen een koers van 50 euro per aandeel en firma B 20 000 aandelen tegen een koers van 100 euro per aandeel, dan zou de waarde van de index, het aantal punten waarop hij staat, als volgt worden gemeten : (10 000 x 50 + 20 000 x 100) / 30 000 = 83.33.

Ook de S&P 500 en de Nasdaq zijn, in tegenstelling tot de Dow Jones, voorbeelden van marktgewogen indexen. Het niveau waarop ze staan wordt dus berekend aan de hand van zowel de koers van alle aandelen die er deel van uitmaken als van het aantal uitstaande aandelen.