MARKET MAKER

 

Op een prijsgedreven markt zijn bepaalde financiële instellingen actief die een goedkeuring hebben gekregen van de autoriteiten om als tussenpersoon op de markt te fungeren. Deze tussenpersonen (of market makers) krijgen voordelen zoals bijna gratis kunnen handelen maar ook verplichtingen zoals het altijd moeten afficheren van koersen (zo ook in extreme marktomstandigheden).


De winst van de market maker zit in het bespelen van het verschil tussen de bied- en laatkoers. Hij koopt op een gegeven moment tegen een lagere koers en verkoopt tegen een hogere koers. Het verschil (spread), dat door de concurrentie soms miniem kan zijn, steekt hij op zak. Aangezien hij zeer actief is gedurende de handelsdag en ontelbare keren koopt en verkoopt, kan het bedrag van die (minieme) verschillen tussen bied- en laatkoers fors oplopen. Het is echter niet de bedoeling te speculeren op een stijging of daling van het effect. De market maker staat met andere woorden ten dienste van de belegger en wordt hiervoor vergoed. Hij is er niet om uit bepaalde marktgebeurtenissen profijt te halen.