MANAGEMENT BUY-OUT EN BUY-IN

Met een buy-out bedoelt men een met schulden gefinancierde overname van een bedrijf door het bestaande management, eventueel met de hulp van een externe investeerder.

En onder buy-in verstaat men een met schulden gefinancierde overname van een bedrijf door een externe investeerder, met een extern, nieuw management.