LOTTREKKING

Deze praktijk is niet meer gebruikelijk, maar de uitgevers van zogenaamde lotenleningen kunnen zich het recht toeeigenen een aantal obligaties vervroegd terug te betalen. De betrokken obligaties worden aangeduid via een lottrekking. Wie dergelijke obligaties bezit, de lottrekkingen niet opvolgt - de financiĆ«le tussenpersoon is immers niet verplicht om dat voor zijn klanten te doen - en de intresten blijft innen van de uitgeloten obligaties, zal deze coupons op de vervaldag moeten terugbetalen.