LOTENLENING

Een lotenlening is een variante op een obligatie die verbonden is aan een soort loterij. Het bedrag van de loten wordt bepaald van bij de uitgifte en er vinden regelmatig trekkingen plaats. Omdat er een mogelijke kans bestaat bij de "loterij" is de intrest bij deze obligaties aan de lage kant. Het ingelegde kapitaal is beschermd maar de toegekende loten stemmen niet altijd overeen met grote bedragen. Lotenleningen zijn vandaag de dag zeer zeldzaam geworden.