LOSSINGSRECHT

 

In het geval van een kapitaalvermindering, kan de aandeelhouder lossingsrechten krijgen. Die rechten geven de aandeelhouder de mogelijkheid om 1 aandeel te verkopen tegen een voorafbepaalde prijs. Deze lossingsrechten noteren gedurende een korte periode op de beurs en ze kunnen worden verkocht. Op het einde van deze periode worden ze waardeloos, dus de aandeelhouder moet ofwel meegaan in het verhaal of ze verkopen.

U kunt deze transactie vergelijken met een kapitaalverhoging waarbij aandeelhouders ook rechten krijgen per aandeel en deze dan kunnen gebruiken om op nieuwe aandelen in te tekenen. Bij een kapitaalvermindering gebeurt dus het omgekeerde.