LOPENDE REKENING

Eerst en vooral moet men weten dat de handelsbalans het verschil is tussen de bedragen die de door een land uitgevoerde goederen en diensten vertegenwoordigen en de bedragen die de door een land ingevoerde goederen en diensten vertegenwoordigen. Dit cijfer zegt echter niet alles over de economie van een land, want er moet ook rekening worden gehouden met de geldstromen.  

En daarvoor dient de lopende rekening. Ze houdt niet enkel rekening met de handelsbalans, maar ook met de geldstromen, met name met de intresten die worden betaald aan buitenlandse bezitters van schuldpapier dat door de staat is uitgegeven en met de dividenden die worden betaald aan buitenlandse investeerders.