LIQUIDITEITSTABEL

· Het resultaat dat een onderneming publiceert – of het nu om winst of verlies gaat – is niets anders dan het verschil over een bepaalde periode (trimester, semester of jaar) tussen de ontvangsten en de uitgaven. Tot de ontvangsten behoren de omzet, de financiële inkomsten, en alle andere soorten inkomsten. De uitgaven of lasten omvatten onder meer de exploitatiekosten zoals lonen, de grondstoffen, de afschrijvingen – voor de sleet op de uitrustingsgoederen – en de kostprijs voor de schulden. Deze verschillende elementen vormen samen de resultatenrekening.
· Maar om ons een oordeel te vormen van de gezondheidstoestand van het bedrijf gaan we nog een stapje verder. De resultatenrekening omvat immers ook uitgaven en inkomsten die niet gepaard gaan met het uitgeven of ontvangen van baar geld (cashflow). Denk bijvoorbeeld maar aan de afschrijvingen die aan de kostenzijde in de boeken worden opgenomen voor de sleet op een machine tijdens het afgelopen boekjaar. Dat gaat echter niet gepaard met een uitgave van baar geld, want de betrokken machine is al een tijdje betaald. Om de in- en uitgaande geldstromen in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van een liquiditeitstabel. Zo’n liquiditeitstabel kunt u vergelijken met uw bankrekening : die registreert de effectieve inkomsten (loon, dividenden van uw aandelenportefeuille) en uitgaven (voor eten, kleren, terugbetaling van leningen,…) in cash. Ook voor bedrijven is de cashflow een heel belangrijk element, want het zijn die liquiditeiten die de onderneming in staat stellen haar investeringen te financieren, haar schulden terug te betalen en een dividend uit te keren aan haar aandeelhouders. Als een bedrijf zijn klanten bijvoorbeeld zou toelaten om slechts binnen tien jaar te betalen, zou het zeer veel verkopen en erg winstgevend zijn. Maar omdat het geen cash zou binnenkrijgen zou het toch erg snel verstikt raken en failliet gaan. We bekijken de evolutie van de liquiditeiten in ieder geval altijd met veel aandacht want ze maakt het mogelijk een duidelijk zicht te krijgen op de omvang van de problemen waarmee een bedrijf eventueel kan worden geconfronteerd en om eventueel de gunstige of ongunstige winstevolutie enigszins te nuanceren.