LIQUIDITEIT(EN)

Strikt genomen slaat de term liquiditeiten op het geld waarover men beschikt onder de vorm van munten en biljetten.  

Gezien de perfecte beschikbaarheid van de middelen op klassieke bankrekeningen, verstaat men onder liquiditeiten ook alle middelen die op deze rekeningen zijn geplaatst.

Bij uitbreiding duidt men bij beleggingen met liquiditeiten het gedeelte van het patrimonium aan waarover men (bijna) dadelijk kan beschikken.  

Men heeft het ook over liquiditeit als concept : de liquiditeit van een beleggingsproduct is de manier waarop het in meerdere of mindere mate mogelijk is dat product probleemloos te verhandelen.