LIMIETKOERS

Bij de aan- en verkoop van effecten kan men de gevolgen van te sterke koersschommelingen vermijden door orders door te geven met een limietkoers (= order "tegen gelimiteerde koers").

Bij een aankooporder met limiet geeft u een order om tegen een maximaal bedrag te kopen. Bij een verkooporder met limiet geeft u een order om tegen een minimaal bedrag te verkopen. Er bestaan ook variantes op die orders : Stop Loss, Stop Limit