LIMIET

 

Als u aandelen koopt of verkoopt op de beurs moet u eerst aanduiden of het om een aan- of verkoop gaat. Daarna moet u het aantal aandelen opgeven dat u wilt kopen of verkopen. Om de gevolgen van te bruuske koersschommelingen te vermijden, raden wij u ook aan om bij elk order een limietkoers op te geven.

Bij een aankooporder met limiet geeft u een order om tegen een maximaal bedrag te kopen. Stel dat u het aandeel Fortis wilt kopen, waarvan de koers momenteel rond de 16 euro schommelt. Door een limiet op te geven van 16 euro weet u zeker dat u geen hogere prijs dan dat bedrag zult moeten betalen. Bij een verkooporder met limiet geeft u een order om tegen een minimaal bedrag te verkopen. Stel dat u het aandeel Omega Pharma wilt verkopen, waarvan de koers momenteel rond de 28 euro schommelt. Door een limietkoers op te geven van 28 euro weet u dat uw aandelen niet tegen een lagere prijs dan dat bedrag verkocht zullen worden. Anderzijds kan de limiet ervoor zorgen dat u uw aandelen niet op tijd kunt kopen of verkopen. Volg dus nauwgezet op of uw order al dan niet kan worden uitgevoerd en pas desnoods het bedrag van uw limietorder aan.