LEIDENDE RENTEVOET

De leidende rentevoet is de rente waartegen elke centrale bank geld leent aan andere banken. Volgens het cascadesysteem heeft deze leidende rentevoet een invloed op het niveau van alle andere rentevoeten. De leidende rentevoet is dan ook een economisch instrument om de kostprijs om geld te lenen te verhogen of te verlagen en om op die manier invloed uit te oefenen op de gezinsconsumptie en de bedrijfsinvesteringen. Zo zal een verhoging van de leidende rentevoet de economie doen vertragen en op die manier ook een te sterke stijging van de prijzen, of anders gezegd, van de inflatie afremmen. .