LARGE CAPS

Met large caps - men gebruikt eigenlijk nog vaker de term big caps - verwijst men naar de aandelen met een grote beurskapitalisatie. Het is in deze groep dat men de zogenaamde blue chips vindt, de aandelen met de grootste bekendheid.

De large caps of big caps staan tegenover de small caps, de aandelen met een kleine beurskapitalisatie. Tussen beide in, vindt men de mid caps.