KORTING

Bij holdings heeft men het over een korting of décote als men vindt dat de beurskoers ondergewaardeerd is ten opzichte van de intrinsieke waarde (de werkelijkwe waarde die rekening houdt met de beurskoersen van de waarden waarin de groep participaties heeft).  

Voor een vastgoedbevak  spreekt men van décote als de beurskoers lager is dan de geraamde waarde van de gebouwen in portefeuille.

Het tegengestelde van een korting of décote is een premie.