KOERSINDEX

Een koersindex (prijsindex) is een beursindex die geen rekening houdt met de door de aandelen die er deel van uitmaken uitgekeerde dividenden, maar enkel met de evolutie van de koersen.  

Hij staat tegenover de returnindex die wel ook rekening houdt met de dividenden.