KOERSDOEL

In artikels over aandelen kunt u vaak iets lezen zoals “de analisten schuiven een koersdoel naar voor van…”. Wat wordt daar precies mee bedoeld ?

In feite zijn er twee manieren om over aandelen een advies te geven. De eerste bestaat erin om te zeggen of het aandeel goedkoop is, correct gewaardeerd of duur. Die beoordeling vloeit voort uit de vergelijking tussen de waarde van het aandeel – zoals die bijvoorbeeld wordt berekend op basis van de geactualiseerde verwachte dividendstroom op lange termijn – en de prijs die u voor het aandeel moet betalen, met andere woorden de huidige beurskoers. De tweede bestaat erin om een koersdoel vooruit te schuiven. Daarmee bedoelt men niets anders dan de koers die het aandeel volgens de analist binnen een bepaalde termijn – die over het algemeen niet verder ligt dan enkele maanden of hooguit een jaar – zal bereiken.

Op te merken valt dat het ook mogelijk is om beide soorten adviezen te combineren. Zo kan men van een aandeel dat tegen een koers van 10 euro noteert, zeggen dat het goedkoop is en dat het koersdoel 13 euro is. Als de koers in één jaar kan stijgen van 10 tot 13 euro betekent dit dat er een potentiële winst is van 30 %, wat getuigt van het feit dat het aandeel goedkoop is. Het gebeurt trouwens niet zelden dat de koers op zeer korte termijn in de richting gaat van het koersdoel dat door analisten is vooropgezet. Dit is vaak duidelijker het geval naarmate de huidige koers verschilt van het koersdoel, naarmate de analist een kortere termijn hanteert om het koersdoel te halen en naarmate de analist een goede naam heeft.

We willen echter opmerken dat het vooruitschuiven van een koersdoel een oefening is die tot een teleurstelling kan leiden , aangezien op korte termijn zeer veel verschillende elementen (evolutie van de rentevoet, de muntkoers, het algemene beursklimaat, teleurstellende kwartaalresultaten, enzovoort) een zeer grote impact kunnen hebben en stokken in de wielen kunnen steken van de koersontwikkeling die de analist voor ogen heeft. Een advies dat gebaseerd is op de fundamentele waardering van het aandeel –goedkoop, correct gewaardeerd of duur – vanuit een perspectief op middellange of lange termijn is volgens ons steviger gefundeerd en realistischer. Daarom formuleren wij onze adviezen op basis van die beoordeling.