KLIK

Een klik is een mechanisme dat wordt gebruikt door veel fondsen met kapitaalbescherming. Het bestaat erin om hetzij op vaste data, hetzij als aan bepaalde voorwaarden voldaan is (zoals de stijging van een index of een aandelenmandje) bepaalde winsten opzij te leggen of vast te klikken. Die winsten worden samen met het kapitaal op de eindvervaldag aan de belegger uitgekeerd. Ondertussen brengen ze echter zelf niets op. Het jaarlijkse rendement heeft dus een handicap ten opzichte van de kasbons en de spaarrekeningen waarvan de intresten wel op hun beurt geld opbrengen.