KEUZEDIVIDEND

Sommige bedrijven bieden de keuze tussen een dividend in baar geld en een dividend in de vorm van nieuwe aandelen. In dat geval spreekt men over een keuzedividend.

Dat is nogal gebruikelijk bij veel Nederlandse ondernemingen. Voor de Belgische aandeelhouder is dit voordeliger, omdat het dividend in de vorm van nieuwe aandelen niet onderworpen is aan enige fiscale afhouding, voor zover het ten laste komt van de agioreserve. Dat is meestal het geval bij de Nederlandse ondernemingen die een keuzedividend voorstellen.  

De bonus is vergelijkbaar met de praktijk van het stockdividend of dividend in aandelen, maar wat als bonus wordt uitgekeerd is afkomstig van vroegere winsten, terwijl het in de andere gevallen om de winst van het lopende of pas afgelopen boekjaar gaat.