KERN TIER ONE

De Core tier 1 of  kern tier 1 ratio is een strengere "kapitaalnorm" dan tier 1, enkel bestaande uit het "echte" aandelenkapitaal, de uitgiftepremies en de opgebouwde reserves (gereserveerde winsten), dus zonder rekening te houden met de hybride kapitaalinstrumenten (= met kapitaal gelijkgestelde instrumenten zoals eeuwigdurende obligaties, converteerbare obligaties, preferente aandelen...).