KAPITAALVERHOGING

Een kapitaalverhoging bestaat erin het kapitaal van een onderneming te vermeerderen, vaak via de inbreng van vers geld. Daarvoor geeft het bedrijf nieuwe aandelen uit die het aan zijn aandeelhouders aanbiedt tegen een prijs die over het algemeen lager ligt dan de beurskoers.

In sommige gevallen gebeurt de kapitaalverhoging zonder dat er daadwerkelijk geld op tafel komt. De nieuwe aandelen worden wel degelijk uitgegeven, maar de vermeerdering van het kapitaal gebeurt door de inbreng van activa of door de incorporatie van reserves.