KAPITAALBESCHERMING

Een fonds met kapitaalbescherming geeft, zoals de naam al aangeeft, aan de belegger een welbepaalde bescherming. Let wel op ! Het gaat niet om een contractuele garantie, maar wel om een soort morele garantie dat hij op de eindvervaldag zijn begininleg of een deel daarvan terugkrijgt.

Maar toch moeten daar een aantal kanttekeningen bij worden gemaakt :

· De belegger krijgt enkel de beginwaarde van het product terug, met andere woorden, de prijs die hij heeft betaald als hij in het fonds is gestapt tijdens de intekenperiode. Na die periode schommelt de inventariswaarde. Wie deelbewijzen koopt met een waarde die hoger is dan de beginwaarde, heeft slechts gedeeltelijke kapitaalbescherming, en betaalt bovendien meer kosten.

· De belegger is enkel zeker de beginwaarde terug te krijgen als hij zijn deelbewijzen houdt tot de voorziene vervaldag. Wie zijn deelbewijzen vóór die datum verkoopt, zal er de inventariswaarde van dat moment voor krijgen en die kan lager zijn dan de beginwaarde. Bovendien gaat een vervroegde uitstap normaal gezien gepaard met aanzienlijke kosten.

· De belegger krijgt het belegde kapitaal terug, maar de kosten en de taksen die hij heeft betaald, krijgt hij niet terug.