KADASTRAAL INKOMEN

Elk gebouw krijgt een kadastraal inkomen (KI) toegewezen dat dient om de door de eigenaar te betalen belastingen te berekenen: de onroerende voorheffing en de belasting op de onroerende inkomsten via de jaarlijkse belastingaangifte.