HOOGRENTENDE SPAARREKENING

In tegenstelling tot de gewone spaarrekening die voldoet aan de voorwaarden om te kunnen genieten van de vrijstelling van de voorheffing op de intresten en die men bij alle banken vindt, zijn er spaarrekeningen die niet aan deze voorwaarden voldoen en die proberen om hogere vergoedingen te bieden. Men noemt ze de hoogrentende spaarrekeningen, een naam die in de ene periode meer gerechtvaardigd is dan in de andere.

In periodes van lage rente slagen deze rekeningen er niet in de gewone spaarboekjes te beconcurreren. Dank zij het gunstige fiscale regime bieden die immers een hoger rendement.

In periodes met hoge rente is het wel mogelijk dat ze beter doen, aangezien de gewone spaarboekjes wettelijk niet meer mogen bieden dan een basisrente van 4 % en een premie van 2 %.