HANDELSBALANS

De handelsbalans is het verschil tussen de waarde van de goederen en diensten die een land uitvoert en de goederen en diensten die een land invoert. Dit cijfer zegt evenwel niet alles over de economie, aangezien we ook rekening moeten houden met de geldstromen. Daarvoor kijken we naar de lopende rekening. Die houdt niet alleen rekening met de handelsbalans, maar ook met de geldstromen, en met name met de intrestbetalingen aan buitenlandse bezitters van staatsobligaties en met de dividenden die worden betaald aan buitenlandse investeerders.