GROSS UP

De term gross up staat soms vermeld in de voorwaarden van bepaalde obligaties. Het gaat om een clausule via dewelke de uitgever zich het recht voorbehoudt om de geboden intrestvergoeding aan te passen in geval van een wijziging aan de fiscale wetgeving.