GROEIPOTENTIEEL

Het groeipotentieel of de potentiële groei  van een land of van een regio is de mate waarin een economie kan groeien zonder dat dit bijkomende spanningen creëert op de goederen- en op de arbeidsmarkt. Het groeipotentieel van een economie hangt vooral samen met de werkloosheidsgraad, maar ook met de efficiëntie van de markten, de productiestructuren en de productiviteitswinst die voortvloeit uit technische vooruitgang.