GROEI

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de in % uitgedrukte groeicijfers cijfers op jaarbasis.

Voor een bedrijf  weerspiegelen ze de groei van de omzet en/of de winst tijdens een welbepaalde periode ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien.

Voor een land, een regio of een activiteitssector wijst de term "groei", tenzij anders vermeld, op een toename van de economische activiteit.

Er wordt ook gesproken over groeiaandelen of groeibedrijven : het gaat om kleine bedrijven, die meestal actief zijn in wat op een bepaald ogenblik wordt omschreven als een spitstechnologische sector en die een aanzienlijk winstgroeipotentieel hebben. De hoop op aanzienlijke stijgingen van de beurskoers - soms zelfs een vertienvoudiging - is navenant. Maar de risico's evenzeer !