GREEN SHOE

Als een bedrijf naar de beurs komt, wordt in het prospectus soms melding gemaakt van een green shoe-optie.  

Deze optie (optie van overtoewijzing) maakt het mogelijk om gedurende een bepaalde periode en volgens welbepaalde modaliteiten, een bijkomend pakket aandelen aan te bieden indien de vraag ernaar hoger is dan het aanbod.  

Vanwaar komt deze term ? Hij is gewoon te danken aan het Amerikaanse bedrijf Green Shoe Corporation dat deze techniek voor het eerst gebruikte.