GOODWILLAFSCHRIJVING

 

 

 

Als een onderneming een overname doet, betaalt ze daar een zekere prijs voor. Die prijs weerspiegelt niet noodzakelijk de boekwaarde van de overgenomen onderneming. Zo kan het overnemende bedrijf een duurdere prijs betalen omdat het overgenomen bedrijf een sterk merk commercialiseert of dusdanige groeimogelijkheden biedt dat de overname eigenlijk een gouden wissel is op de toekomst. Het extra bedrag dat het overnemende bedrijf voor dat alles betaalt, noemt men de goodwill.

 

Volgens de IFRS-boekhoudnormen, die in voege zijn sinds 2005, moet deze goodwill niet meer worden afgeschreven als de onderneming van oordeel is dat de economische waarde ervan intact blijft. Is dit laatste niet het geval (de situatie moet elk jaar opnieuw worden bekeken) dan moet de goodwill worden afgeschreven. In dit geval kan de boekwaarde van een onderneming fors dalen en de beurskoers een aderlating ondergaan. Een aanzienlijke goodwill op de balans kan dus een risicofactor zijn voor het bedrijf.