GOLDEN SHARE

Met die term wordt eigenlijk verwezen naar een bijzonder recht van een specifieke aandeelhouder, meestal de overheid. Een gouden aandeel komt erop neer dat de bezitter ervan op één of andere manier (via een speciale gezant, of via een vetorecht) bij de betrokken onderneming de zaken mag controleren en beslissingen nemen die de facto betekenen dat hij de besluitvorming bij een bepaalde groep in handen houdt, ook al heeft hij niet langer de meerderheid van de aandelen.